Zásady ochrany osobních údajů

Who we are,,cs,Our web address is,,cs,www.mojetara.cz,,en,What we collect and why we collect them,,cs,Comments,,cs,When visitors comment on this site,,cs,the data displayed in the comment form is collected,,cs,the visitor's IP address and the user agent string defining the browser,,cs,which helps to detect spam,,cs,Gravatar can be provided with an anonymous string created from your email address,,cs,also called hash,,cs,which makes it possible to determine if you are using this service,,cs

Naše webová adresa je: http://www.mojetara.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. The Gravatar Privacy Policy is available here,,cs,automattic.com/privacy/,,en,Once your comment has been approved, your profile image is visible to the public in the context of your comment,,cs,Average,,pt,If you upload images to this site,,cs,you should avoid uploading images with inserted location data,,cs,EXIF GPS,,en,Site visitors can download and view any location data from images on the web,,cs,Contact forms,,cs,Cookies,,en,If you add a comment to our site,,cs,you can allow saving the name,,cs: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, email addresses and cookie websites,,cs,In this way, we strive to increase your comfort,,cs,when you write a new comment, you will not have to re-fill it,,cs,These cookies will last one year,,cs,If you have an account and are signing in to this site,,cs,we set a temporary cookie for verification,,cs,whether your browser is accepting cookies,,cs,This cookie does not contain any personal data and will be canceled when the browser is closed,,cs. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

When logging in, we also set up several cookies to store your login information and to set the screen display,,cs,Logged cookies have a lifetime of two days, and display settings cookies last one year,,cs,If you confirm "Remember Me",,cs,your login will take two weeks,,cs,If you sign out of your account,,cs,login cookies will be removed,,cs,If you are editing or publishing an article,,cs,another cookie will be stored in your browser,,cs. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.